UNSPIN THE G8

 
UNSPIN THE G8 is a temporary toolkit for the analysis of media reports concerning the G8 Summit in Heiligendamm, Germany (6-8 June 2007). Go to  http://www.unspintheg8.org to add an analysis or to view and comment on the items that are already on the site.

UNSPIN THE G8 is a temporary toolkit for the analysis of media reports concerning the G8 Summit in Heiligendamm, Germany (6-8 June 2007).

UNSPIN THE G8 focuses on the clashing discourses and media representations of the players: world leaders, issue celebrities, activists, social movements, security forces, industry leaders and lobby groups. What are all these actors telling us? And how do mass media cover the G8 Summit and the G8 protests?

Everyone can join! It's simple: upload a piece of video, or audio, a newspaper clipping or a press statement and make your own analysis.

Go to  http://www.unspintheg8.org to add an analysis or to view and comment on the items that are already on the site.

-------------------------------------------------------

UNSPIN THE G8 is een tijdelijke toolkit voor de analyse van de media reportages betreffende de G8-top in Heiligendamm, Duitsland (6-8 Juni 2007).

UNSPIN THE G8 richt zich op de tegenstrijdige verhandelingen en media representaties van de hoofdrolspelers: wereldleiders, beroemdheden, sociale bewegingen, beveiliging, industriële leiders en lobbyisten. Wat vertellen al deze acteurs ons? En hoe is de berichtgeving van de massamedia over G8 top en de G8 protesten?

Iedereen kan meedoen! Het is simpel: upload een videoclip, of audio, een krantenartikel of persbericht en maak je eigen analyse.

Ga naar  http://www.unspintheg8.org en voeg een analyse toe of bekijk en becommentarieer de items die al op de site staan.

homepage:: http://www.unspintheg8.org

Ergänze diesen Artikel