Mani HZ

 
descripción mani de Bilbo de HZ

Bilbao, 30-5-04
Tan sols dos dies després de la il•legalització per part del Tribunal Constitucional de la candidatura d'Herritarren Zerrenda a l'Estat espanyol, milers de persones van sortir ahir pels carrers de Bilbao per denunciar la injustícia que repesenta aquesta desició. Tan és així, que a la manifestació organitzada per la formació abertzale hi van acudir persones de molts àmbits socials, polítics i culturals d'Euskal Herria i d'edats molt diverses, per fer patent la indignació i la seva repulsa davant d'una desició que s'enmarca en tot un seguit d'actuacions que des de les altes esferes judicials de l'Estat estan portant a milers de ciutadans a una situació precària en quan a drets polítics individuals. El cas és que el proper 13 de juny, les paperetes cm les que ahir repartien seran als col•legis electorals per a qui les vulgui depositar a les urnes, creant una situació d'anormalitat democràtica i inconstitucional que afecta a la majoria de ciutadans bascos i també a aquells ciutadans que tot i viuen aquí, encara ho poden tolerar, justificar i entendre.
Aquesta és una situació peculiar i indesitjable però real per a milers de ciutadans bascos que cada cop tenen més arguments per desconfiar de l’Estat i mantenir-se si cap en posicions més combatents i interessades en solucionar un conflicte que, tan sols per falta de voluntat política d’àmbdues parts, ja fa massa temps que dura.
Joan

add a comment on this article