Affärsbolaget Konsult för en Gemensam Europeisk Marknad

Sweden  
Fondförvaltning och Investering


Förvaltningens konsulttjänster omfattas i en utvecklingsfas för verksamheten i nyetableringar, företagskonsultering, ekonomi och affärsjuridik, bolagsbildning, upphandlingsärenden, samt strukturellaffärsutveckling för en internationell europeisk marknad. Härav erbjuds igenom Affärsbolaget Konsult även mer komplexa affärsområden tjänsteservice för företagsförmedling, rekonstruktioner, konkursfövaltning samt all annan därmed förenlig förvaltningsverksamhet.

Affärsbolaget tillstår högsta konfidens under en Statligt kontrollerad policy.

Information

Mr Roger K. Olsson
Tel: +46 (0) 705 474830Fondhandlareförening
Fondförvaltning och Investering - Fonder 2010
 http://www.globalpp.tv/?id=cwmtrader

e-mail:: info.rogerk@yahoo.com homepage:: http://www.globalpp.tv/?id=cwmtrader phone:: +46 (0) 705474830

add a comment on this article